Close

Eerstehulpverlening-First Responders-EHBO Den Haag-Beveiliging-Brandwacht-Verkeerregelaars-Medische team-Ambulance op evenement-Portofoon verhuur-Artsen op evenementen. AL Medical Totaal Service ehbo opleidingen en cursussen

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Acute Zorg voor de Kraamzorg

Acute zorg voor de kraamzorg

Als cursist volg u de eerste hulp kraamomgeving aan de baby, kraamvrouw, andere gezinsleden en bezoekers.

via theorie via E Learning
Als u geslaagd bent print u de theoriecertificaat uit
Onze ervaren verpleegkundige zal tijdens de praktijkdeel controle vragen stellen
voor wie is deze module

In deze cursus leert u eerste hulp te verlenen binnen een kraamomgeving aan de baby, kraamvrouw, andere gezinsleden en bezoekers.

Inhoud

De cursus Acute zorg voor de kraamzorg is specifiek toegespitst op het verlenen van Acute Zorg binnen een kraamomgeving aan de pasgeborene (niet zijnde de ‘natte baby’, dat is het domein van de verloskundige), de kraamvrouw, andere gezinsleden en bezoekers. Afwijkend c.q. aanvullend op de gewone Acute Zorg (bij Kinderen, EHBK) zijn een aantal specifieke situaties die zich tijdens de kraamperiode kunnen voordoen.

Onderwerpen die aan bod komen:
– Observeren van de (kind)veiligheid binnen een kraamomgeving
– Voorlichting geven over een veilige kraamomgeving

Bij de pasgeborene, zuigeling, kind en volwassene:
– Verschillen in eerste hulp
– Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
– Controleren van vitale functies
– Het bewusteloze slachtoffer
– Bedreigde ademhaling
– Circulatiestilstand
– Levensbedreigende uitwendige verwondingen, bloedingen, shock
– Niet levensbedreigende uitwendige verwondingen, bloedingen, shock
– Het slachtoffer met brandwonden, botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting, vergiftiging, oogletsel, vreemd voorwerp in neus of oor, insectenbeten en tandletsel.
– Ziektebeoordeling en zorg voor de zieke pasgeboren, zuigeling of kind

Op de praktijkdagen wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden; aanleggen van verbanden, verplaatsen van een slachtoffer, opheffen van een verslikking, reanimeren van de baby, kind en volwassene en bedienen AED. Tevens is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen over de theorie van de e-learning.

Algemeen

Toelatingseisen: (Kraam)verzorgende niveau 3
Niveau: MBO niveau 3/4
Studiebelasting en duur: 16 uur, De cursus bestaat uit een combinatie van e-learning en 2 dagdelen praktijk
Certificering: Na afloop van de cursus ontvangt u een officieel certificaat van het NIKTA. Acute Zorg voor de Kraamzorg is door het Kenniscentrum Kraamzorg geaccrediteerd en de geslaagde kandidaat behaalt accreditatiepunten ten behoeve van het register van kraamverzorgenden. Geldigheid certificaat: 1 jaar
Aantal deelnemers: Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Acute Zorg is het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.

Meer informatie  klik dan hier