Close

Eerstehulpverlening-First Responders-EHBO Den Haag-Beveiliging-Brandwacht-Verkeerregelaars-Medische team-Ambulance op evenement-Portofoon verhuur-Artsen op evenementen. AL Medical Totaal Service ehbo opleidingen en cursussen

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Academie/TrainingCenter

23 april deze pagina word vernieuwd binnenkort meer

Heeft de volgende opleidingen

Deze opleidingen zijn wereldwijd erkend en aanbevolen door de WHO (World Health Organisation), conform de nieuwste richtlijnen van ERC (European Resuscitation Counsil), de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en de AHA (American Heart Association)

Door het bewezen trainingsproces, geregistreerde leermiddelenpakket, logo en merknaam, hecht MFA Europe zeer grote waarde aan de bescherming van haar auteursrechten, copy right bescherming en de daartoe noodzakelijke kwaliteitsbewaking.

Naast de leermiddelen licentie, MFA Europe trainingscentrum en MFA Europe facilitator overeenkomst is er nog aantal aanvullende stappen waardoor MFA Europe de spreekwoordelijke ‘vinger aan de pols houdt.’

Dat betreft in geheel willekeurige volgorde;

-Nederlandstalig cursistenpakket én instructiemateriaal
-Cursistenpakket verkoop alleen aan geregistreerde MFA Europe trainingscentra
-Per cursist een ingevuld evaluatie formulier
-Per cursist een ingevulde verklaring van begrip
-Ondertekening van classroster door geregistreerde MFA Europe facilitator
-Vermelding van geregistreerde AV/DVD systeem
-Verplichte MFA facilitator retraining bij richtlijn wijziging
-Minimaal te verzorgen cursus aantal op jaarbasis per MFA Europe facilitator
-Externe audits op locatie door extern certificatie instituut

MFA Europe externe certificatie

Vooruitlopend op Europese regelgeving op dit terrein kiest MFA Europe er voor om de audits en certificering door een extern en daartoe geautoriseerd certificatie instituut te laten uitvoeren. Dat gebeurt door Nikta certificatie instituut. (www.nikta.nl)

 

U kunt zich aanmelden via ons  inschrijfformulier.