Close

Eerstehulpverlening-First Responders-EHBO Den Haag-Beveiliging-Brandwacht-Verkeerregelaars-Medische team-Ambulance op evenement-Portofoon verhuur-Artsen op evenementen. AL Medical Totaal Service ehbo opleidingen en cursussen

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Opleidingen MFA ®

MEDIC FIRST AID ® 
Deze opleiding is wereldwijd erkend en aanbevolen door de WHO (World Health Organisation), conform de nieuwste richtlijnen van ERC (European Resuscitation Counsil), de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en de AHA (American Heart Association)

De ééndaagse MFA ® Europe Basiscursus Eerste Hulp geeft de ‘de eerste ter plaatse’ voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot aan het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties. Deze cursus is geheel ontwikkeld conform de inhoud en eindtermen van het cursusmateriaal en de richtlijnen van de NRR en ERC.
Opleidingsnaam BLS (€ 130,- p.p. incl. btw)

De tweedaagse MFA ® Europe Eerste Hulpverlener cursus is een uitbreiding van de BLS cursus qua inhoud en eindtermen, inclusief reanimatie en AED gebruik.
Opleidingsnaam EHV-V (€ 230,- p.p. incl. btw)

De driedaagse MFA ® Europe Eerste Hulpverlener cursus Allround is inclusief zuigeling- en kinder eerste hulp en ziektebeelden, inclusief reanimatie en AED gebruik. De daarbij geformuleerde eindtermen voldoen tevens ruimschoots aan de criteria ten behoeve van de regeling rondom de opleidingseisen op het terrein van het certificaat eerstehulpverlening voor kinderen van de gastouders binnen het kinderdagverblijf.
Opleidingsnaam EHV-A (€ 320,- p.p. incl. btw)

Groepsgrootte
Elke groep telt maximaal 12 personen

Werkmateriaal
Werkmateriaal, examens, certificering en pasje zijn bij de prijs inbegrepen.

Tijdsduur
De lesdagen starten om 9:00 uur en eindigen om 16:00 uur

Inschrijving
open inschrijven is altijd mogelijk.

Leslocatie 

  • Alle lessen vinden plaats in onze Regiokantoor Den Haag of  in In-Company  

U kunt zich aanmelden via ons  inschrijfformulier.