Alcohol en Drugs Incidenten

Acute Zorg bij Alcohol- en Drugs Incidenten

In toenemende mate krijgt de Eerste Hulpverlener te maken met de gevolgen van overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving.

Alcohol- en drugsgebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘binge drinking’ of ‘comazuipen’. Vooral op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassene ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Tevens kunnen onnodige ambulanceritten en ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Acute Zorgverleners moeten daarom weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook Evenementen Hulpverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

De cursus ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugs Incidenten’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van adequate eerste hulp.

Om aan de cursus te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldig EHBO-certificaat.

Onderwerpen in de cursus:

  • algemene regels voor hulpverlening;

  • Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE-methodiek) bij het alcohol- en/of drugsslachtoffer;

  • de 7 hoofdsoorten drugs (het drugswiel);

  • veel voorkomende drugs: heroïne, cannabis, cocaïne, speed/amfetamine, LSD, paddo’s, GHB, XTC/MDMA, ketamine en lachgas;

  • de effecten van het drugsgebruik;

  • de wijzen van drugsgebruik;

  • combinatiegebruik;

  • alcoholvergiftiging.

Optioneel is de aanvullende module Verslavingszorg. De hulpverlening is daarin afgestemd op specifieke omstandigheden in de verslavingszorg, zoals intraveneus drugsgebruik. Intraveneus drugsgebruik komt bij evenementen niet voor.

Om te beoordelen of de cursist aan het einde van de cursus beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugs Incidenten’. De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar.

Leslocatie

Alle lessen vinden plaats op ons kantoor in Den Haag of, indien gewenst, bij u In-Company.

Meer informatie  klik hier