fbpx

Alcohol en Drugs Incidenten

Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten

In toenemende mate krijgt de eerstehulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving.

Alcohol- en drugsgebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Vooral op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. En ook kunnen onnodige ambulanceritten en ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Acute Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementenhulpverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

De cursus ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van adequate eerste hulp.

Om aan de cursus te mogen deelnemen dient u in het bezit te zijn van een geldig EHBO-certificaat.

Onderwerpen in de cursus:

  • Algemene regels voor hulpverlening;
  • Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (zgn. ABCDE-methodiek) bij het alcohol- en drugsslachtoffer;- de 7 hoofdsoorten drugs ( het drugswiel);
  • Veel voorkomende drugs:  heroïne; cannabis; cocaïne; speed/amfetamine; LSD; paddo’s; GHB;  XTC/MDMA, ketamine en lachgas.
  • De effecten van het drugsgebruik
  • De wijzen van drugsgebruik
  • Combinatiegebruik
  • Alcoholvergiftiging

Optioneel is de aanvullende module Verslavingszorg. De hulpverlening is daarin afgestemd op de specifieke omstandigheden in de verslavingszorg, zoals intraveneus drugsgebruik, hetgeen bij evenementen niet voorkomt.

Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’.  De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar.

Leslocatie 

Alle lessen vinden plaats op ons kantoor in Den Haag of, indien gewenst, bij u In-Company.

Meer informatie  klik hier