Cursus Reanimatie + AED,

In het kader van de burgerhulpverlening en snelle assistentie bij levensbedreigend handelen gaan we hierbij en daarmee uit van het kunnen bevestigen van een AED en het correct kunnen uitvoeren van de reanimatieprotocol volwassenen en het veilig kunnen stoppen van een catastrofale bloeding inclusief de alarmering van de professionals.

Theorie en praktijk gaan hierbij hand in hand en na succesvolle afronding kunt u erkend worden door  hartslagnu.  nl  van de burgerhulpverlening ‘hartveilige’ regio.

Leerdoelen en onderwerpen

‘Kort maar krachtig’ (dus ideaal voor een burgerhulpverlener in combinatie met de aanmelding bij ‘Hartslag.Nu’) om een ​​veilig veilig te benaderen en in veiligheid te brengen, de toestand te bereiken, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen zoals bij:

  • Het verhelpen van een zeer ernstige bloeding (tourniquet / traumazwachtel)
  • Bewusteloosheid beïnvloed en 1-1-2 alarmeren
  • Verplaatsen in de effectieve zijligging (indien noodzakelijk)
  • Ademhalingsstilstand gemaakt en 1-1-2 alarmeren
  • Hartcirculatie problemen constateren: Reanimatie Volwassenen en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)

Omdat er de eerste 6 minuten bij deze circulatieproblematiek al onomkeerbare hersenbeschadiging plaatsvindt wanneer het gaat om een ​​uitermate zinvol dat je razendsnel bij gerichte en de juiste stappen onderneemt. En helaas is het ook een feit dat de reanimatie van de zuurstofvoorziening naar de hersenen per minuut afneemt en daarmee ook de kwaliteit van het leven.

Laat je daarbij niet afschrikken door onzinverhalen van journalistiek Nederland dat “de reanimatie is mislukt en de patiënt is overleden” van dat bij een “hartstilstand de AED helpt niet en het hart weer aan de bende brengt” van zelfs “dat reanimatie levens rood”. Want de realiteit is: dat de aangesloten AED dat niet functioneel hartritme door die schok juist stil zet en jij het geweldig heeft gedaan waar anderen mogelijk staan ​​om te kijken of te ‘filmen’. En …. dat de uitkomst van de reanimatie in 9 van de 10 gevallen niet het gewenste resultaat heeft (= de patiënt wordt niet teruggehaald en blijft dood). Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan te stellen dat “de reanimatie is mislukt”! Dus …

Groepsgrootte telt maximaal 12 personen.

Examens, Certificering en pasje Zijn bij de prijs Inbegrepen.

Tijdsduur Maximaal 4 uur
Open inschrijving is altijd mogelijk. U kunt zich aanmelden via ons   inschrijfformulier  .

Les locatie
Alle lessen vinden plaats in Den Haag van indien gewenst bij u In-Company.