Retraining / Omscholing MFA

OPLEIDING
Een MFFA ® Europe certificaat heeft een officiële geldigheidsduur van 12 maanden. Dat is gebaseerd op Internationaal onderzoek waarbij geconcludeerd wordt dat veel cursisten na ca. 6 tot 8 maanden weer moeite hebben met het correct uitvoeren van de juiste hulpverleningprocedures.
Tevens moet de werkgever en / of werknemer binnen de Arbo / Bhv / Whvbz / Zorgplicht / richtlijnen, zorg dragen voor het aantoonbaar op peil houden van deze vaardigheden en is het bewijslast voor voldoende training en de toetsing, hiermee aantoonbaar verzekerd!

Wij verzorgen de omscholing voor de volgende (deel) opleidingen:

  • (R) BLS -K OF V(kinderen / zuigelingen), 8,uur  kosten € 75,00
  • (R) EHV-V (volwassenen), 8,uur  kosten € 75,00
    (R) EHV-A (allround) 12 uur, kosten € 97,50

Vanzelfsprekend krijgt u na het succesvolle doorlopen van de omscholing een nieuw MFFA ® Europe certificaat en pasje

Omscholing 
Voor bezitters van een ander geldig EHBO-diploma is het mogelijk deze om te zetten naar een MFFA®. Er wordt dan een assessment afgenomen. Dit bepaalt dan, tezamen met uw certificaten van aantekeningen, uw einddiploma MFA.® Opleidingskosten vanaf € 97,50, – pp Exl

Leslocatie 

  • Alle vinden plaats in onze Regiokantoor Den Haag of in In-Company  

U kunt zich aanmelden via ons   inschrijfformulier .