Retraining / Omscholing MFA

RETRAINING
Een MFA ®  Europe certificaat heeft een officiële geldigheidsduur van 12 maanden. Dat is gebaseerd op Internationaal onderzoek waarbij geconcludeerd wordt dat veel cursisten na ca. 6 tot 8 maanden weer moeite hebben met het correct uitvoeren van de juiste hulpverleningprocedures.
Tevens moet de werkgever en/of werknemer binnen de Arbo / Bhv / Whvbz / Zorgplicht / richtlijnen, zorg dragen voor het aantoonbaar op peil houden van deze vaardigheden en is de bewijslast voor voldoende training en de onafhankelijke toetsing, hiermee aantoonbaar verzekerd!

Wij verzorgen de retraining voor de volgende (deel) opleidingen:

(R)EHV-V (volwassenen), 4 uur, kosten € 65,00
(R)EHV-K (kinderen/zuigelingen), 2 tot 4 uur, kosten € 65,00
(R)EHV-A (allround) 6 uur, kosten € 97,50

Vanzelfsprekend krijgt u na het succesvol doorlopen van de retraining een nieuw MFA ® Europe certificaat en pasje

Omscholing 
Voor bezitters van een ander geldig EHBO-diploma is het mogelijk deze om te zetten naar een MFA® . Er wordt dan een assessment afgenomen. Dit bepaalt dan, tezamen met uw certificaten of aantekeningen, uw einddiploma MFA.® Opleidingskosten vanaf € 97,50,- p.p. incl. btw

Leslocatie 

  • Alle lessen vinden plaats in onze Regiokantoor Den Haag of  in In-Company  

U kunt zich aanmelden via ons  inschrijfformulier.