fbpx

Privacy Statement

A.l. Medical Totaal Service ( A.L.M.T.S Group )  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.

A.L.M.T.S  Group Privacy Verklaring conform de AVG in deze (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

A.L.M.T.S Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens,zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens: A.L Medical Totaal Service (A.L.M.T.S  Group)
 • www.almts.nl
 • Erasmusweg 4V
 • 2532 CP Den Haag Nederland
 • Telefoonnummer: 070-7621760
 • T Mazure en A.L van der Ree is de functionaris gegevensbescherming  A.L.M.T.S Group.
 • ze zijn  is te bereiken via info@www.almts.nl

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

A.L.M.T.S Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor-en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Bankrekeningnummer
 7. .IP-adres
 8. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,in correspondentie en telefonisch.
 9. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 10. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 11. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 12. Internetbrowser en apparaat type

2 Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A.L.M.T.S Group verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 1. Gezondheid
 2. Strafrechtelijk verleden
 3. Gegevens van personen jonger dan 16 wettelijk wij hanteren 18 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,neem dan contact met ons op via info@www.almts.nl,dan verwijderen wij deze informatie.
 4. Burgerservicenummer (BSN).

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.L.M.T.S  Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 4. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 5. Om goederen en diensten bij je af te leveren
 6. Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het af te stemmen op jouw voorkeuren
 7. .Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn ,zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 8. Persoon gegevens voor certiviaten/diplma /herhalinglessen 

4 Geautomatiseerde besluitvorming

A.L.M.T.S Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen,zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A.L.M.T.S Group) tussen zit.

5.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.L.M.T.S  Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Afgewezen sollicitaties en stageverzoeken:4 weken
 2. Digitale ongevallenRegistratie zonder AVG gegevens 10 jaar en met 6 maanden
 3. Aankoop-/Garantiegegevens: 2 jaar
 4. Belastinggegevens: 7 jaar
 5. persoon gegevens voor certiviaten/diplma /herhaling 2 jaar na verlening 

6.Delen van persoonsgegevens met derden

A.L.M.T.S  Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.ALMTS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A.L.M.T.S  Group gebruikt functionele,analytische en tracking cookies.Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer,tablet of smartphone. A.L.M.T.S  Group gebruikt cookies met een technische functionaliteit die gemaakt zijn door de app-makers met een commerciële doel. deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden en doorgeven aan andere partijen zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden aan hun gebruikers. bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

bijvoorbeeld:

Cookie:Googly Analytics

Naam:_utma

Functie:Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn :2 jaar

verder

-utmb cookie

-utmc cookie

-utmz cookie

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage  haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen,populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De klant kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Deze website maakt gebruikt van diverse soorten cookies van wix.com. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via Wix.com en zijn partners (ex-militaire inlichtingendienstofficieren die als taak hadden/hebben om computers en telefoons te hacken en mensen af te luisteren met als doel  strategische informatie te verzamelen die gebruikt kan worden in aanval situatie). Daarnaast kunnen via wix-app nog veel meer cookies zichtbaar en onzichtbaar geïnstalleerd worden op je computer of telefoon. Dit is belangrijk te vermelden omdat Cambridge Analytica bijvoorbeeld een facebook-app gebruikt om kiezers te beïnvloeden. Een vergelijkbare situatie is helaas niet uit te sluiten op het wix-platform.

facebook

c-user cookie

Datr cookie

Fr cookie

Lu cookie

Presence cookie

Doel: indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook,kan Facebook via de website op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het leuk vinden van berichten en het updaten van zijn/haar status.

deze lijst is niet uitputtend omdat er dagelijks nieuwe software en dus ook cookies bedacht/gebruikt worden. in totaal 70 cookies per bezoek

A.L.M.T.S Group|PRIVACY VERKLARING

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A.L.M.T.S  Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,correctie,verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens  of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.almts.nl we reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ALMTS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

A.L.M.T.S  Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies,onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@www.almts.nl

Wijzigingen Privacy Statement
A.l Medical Totaal Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.