+31 6 504 502 86 info@almts.nl

Privacy Statement

A.L.M.T.S. Group ® is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.

A.L.M.T.S. Group Privacyverklaring conform de AVG in deze (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 A.L.M.T.S Group Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens: A.L.M.T.S Group
 • www.almts.nl
 • Postadres :Rederijkerstraat 167
 • 2531vk Den Haag Nederland
 • Telefoonnummer: 0650450286
 • T Mazure en AL van der Ree is de functionele gegevensbescherming A.L.M.T.S Group .
 • ze zijn is te bereiken via info@www.almts.nl

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

A.L.M.T.S. Group verwerkt uw persoonsgegevens geproduceerd je gebruikt maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Samenvatting vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor-en achternaam
 2. geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. Emailadres
 6. Bankrekeningnummer
 7. .IP-adres
 8. Overige gegevens die actief worden weergegeven door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 9. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 10. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 11. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 12. Typ internetbrowser en apparaat

2 Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A.L.M.T.S. Group verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 1. Gezondheid
 2. Strafrechtelijk verleden
 3. Gegevens van personen jonger dan 16 wettelijk wij hanteren 18 jaar.  Als je van er bent gebogen dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info @ www.almts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 4. Burgerservicenummer (BSN).

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.L.M.T.S. Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Je kunt kunnen bellen van e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 4. Je de mogelijkheid om een ​​account aan te maken
 5. Om goederen en diensten bij je af te leveren
 6. Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het af te stemmen op jouw voorkeuren
 7. .Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 8. Persoon gegevens voor certiviaten / diplma / herhalinglessen 

4 Geautomatiseerde besluitvorming

A.L.M.T.S. Group  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen geproduceerd over zaken die worden verklaard) kunnen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om te worden die worden genomen door computerprogramma’s van systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A.L.M.T.S. Group) tussen zit.

5.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.L.M.T.S. Group  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Afgewezen sollicitaties en stageverzoeken: 4 weken
 2. Digitale ongevallenRegistratie zonder AVG gegevens 10 jaar en met 6 maanden
 3. Aankoop- / Garantiegegevens: 2 jaar
 4. Belastinggegevens: 7 jaar
 5. persoon gegevens voor certiviaten / diplma / herhaling  2 jaar na verlening 

6.Delen van persoonsgegevens met derden

A.L.M.T.S. Group  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze exclusieve aanvragen indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.A.L.M.T.S. Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

7. Cookies, van gebruikte technieken, die wij gebruiken

ALMTS Group gebruikte functionele, analytische en tracking cookies.Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ALMTS Group gebruikte cookies met een technische functionaliteit die gemaakt zijn door de app-makers met een commercieel doel. deze zorgen ervoor dat de website naar werkt werkt en dat voorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag registreren en doorgeven aan andere partijen veroorzaakt ze op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden aan hun gebruikers.bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kun je alle informatie die eerder wordt opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.Dit zijn voorbeelden adverteerders en / of de sociale media-bedrijven.

bijvoorbeeld:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek ontmoeten

Bewaartermijn: 2 jaar

verder

-utmb cookie

-utmc-koekje

-utmz-koekje

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De klant kan niet zien wie (welke pc) haar website bezocht. Google kan dit ook aanbieden van de dienst wel.

Deze website maakt gebruikt van diverse soorten cookies van wix.com. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via Wix.com en zijn partners (ex-militaire inlichtingendienstofficieren die als taak hadden / hebben om computers en telefoons te hacken en mensen af ​​te luisteren met als doel strategische informatie te verzamelen die gebruikt kan worden in aanval Situatie). Bovendien kunnen via wix-app nog veel meer cookies zichtbaar en onzichtbaar zichtbaar worden op je computer van telefoon. Dit is belangrijk te vermelden omdat Cambridge Analytica bijvoorbeeld een facebook-app gebruikt om kiezers te vermelden. Een situatie is helaas niet uit te sluiten op het wix-platform.

facebook

c-gebruiker cookie

Datr-koekje

Fr cookie

Lu koekje

Aanwezigheidscookie

Doel: indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website op zijn / haar pc plaatsen die nodig zijn voor het leuk vinden van berichten en het updaten van zijn / haar status.

deze lijst is niet uitputtend omdat er dagelijks nieuwe software en dus ook cookies bedacht / gebruikt worden. in totaal 70 cookies per bezoek

ALMTS Group | PRIVACY VERKLARING

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heb je het recht om je toestemming toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ALMTS Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan voorstellen om de persoonsgegevens die wij van jouw bezit in een computerbestand naar jou van een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van je toestemming van bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.almts.nl we reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. A.L.M.T.S. Group  zal je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

A.L.M.T.S. Group  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met ons via info@www.almts.nl

Wijzigingen Privacyverklaring
A.L.M.T.S. Group  gewijzigd zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, aldus u van deze wijzigingen op de hoogte bent.