Opleidingen eerst hulpverlener (bls)

Deze opleiding is wereldwijd erkend en aanbevolen door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), conform de nieuwste richtlijnen van ERC (European Resuscitation Counsil), de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en de AHA (American Heart Association).

De ééndaagse MFFA ® Europa Basiscursus Eerste Hulp geeft de eerste persoon ter plaatse voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot aan het moment waarop de hulpverlening wordt verleend door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties. Deze cursus is geheel ontwikkeld conform de inhoud en eindtermen van het cursusmateriaal en de richtlijnen van de NRR en ERC.
Opleidingsnaam BLS (€ 130, – pp excl. Btw)

 De tweedaagse MFFA ® Europe Eerste Hulpverlener cursus is een uitbreiding van de Basic Life Support cursus voor inhoud en eindtermen, inclusief reanimatie en AED-gebruik.
Opleidingsnaam EHV-V (€ 230, – pp excl. Btw)

 De driedaagse MFFA ® Europa Eerste Hulpverlener cursus Allround is inclusief Eerste Hulp en ziektebeelden aan zuigelingen en kinderen, inclusief reanimatie en AED-gebruik. De bijbehorende geformuleerde eindtermen voldoen tevens ruimschoots aan de criteria ten behoeve van de regeling rondom de opleidingseisen op het terrein van het certificaat Eerste hulpverlening voor kinderen van de gastouders binnen het kinderdagverblijf.
Opleidingsnaam EHV-A (€ 320, – pp excl. Btw)

Groepsgrootte
Elke groep telt maximaal 12 personen.

Werkmateriaal
Werkboek, examens, Certificering en pasje Zijn bij de prijs Inbegrepen.

Tijdsduur
De lesdagen starten normaal om 9:00 uur en eindigen om 17:00 uur.

Cursus Eerste Hulpverlening inclusief reanimatie en AED op de sportcampus  Zuiderpark
we gaan na 14 juni 2020 weer van start

let op u kunt 30 uur praktijkstage lopen bij A.L.M.T.S. Group binnen 1,5 maand na behalen van diploma  dan zijn deze gratis anders kost het (€ 320 exl btw ) na 20 uur wordt bepaald of u geschikt bent voor deze baan 

Inschrijving
Open inschrijving is altijd mogelijk. U kunt zich aanmelden via ons  inschrijfformulier .

Les locatie
Alle lessen vinden plaats in Den Haag of indien gewenst bij u In-Company.

Vergoeding
De EHBO cursus wordt door sommige zorgverzekeraars tot 100% vergoedingen. Informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar.